Lista pracowników

v. 3.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Barbarska Magdalena Referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 88 37 usc1@pokrzywnica.pl 10
Bryk Damian Młodszy Referent Referat Rolnictwa, Drogownictwa i OG 23 691 88 34
Darkowska Ewa Inspektor ds. księgowości budżetowej i EDG Referat Budżetu i Finansów 23 691 86 90 dzialalnosc@pokrzywnica.pl 6
Gajewska Paulina Pomoc Administracyjna Kancelaria 236918721 ug@pokrzywnica.pl 2
Grabowski Paweł Kierownik Referatu RDG Referat Rolnictwa, Drogownictwa i OG 23 691 88 34 rolnictwo@pokrzywnica.pl parter 5
Gryc Halina Skarbnik Gminy 23 691 88 56 skarbnik@pokrzywnica.pl 1
Jakubiak Tadeusz Sekretarz Gminy 23 691 87 21 sekretarz@pokrzywnica.pl 2A
Jankowska Justyna Kierownik Referatu SKU Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Kom i Urba 23 691 87 92 srodowisko@pokrzywnica.pl 15
Kaczyński Sławomir Podinspektor ds. obronnych i społecznych Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 88 54 obrona@pokrzywnica.pl 13
Kamińska Magdalena Podinspektor ds. przygotowywania i obsługi inwest. Referat Inwestycji i Rozwoju 23 691 88 30 inwestycje1@pokrzywnica.pl 12
Kłosiewicz Grażyna Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia 23 691 88 36 oswiata@pokrzywnica.pl 8
Księżyk Zbigniew Podinspektor ds. rozwoju gospodarczego, funduszy Referat Inwestycji i Rozwoju 23 691 88 43 inwestycje2@pokrzywnica.pl 12
Lusa Magdalena Podinspektor ds. ksiegowości budzetowej oświatowej Referat Budżetu i Finansów 23 691 86 90 6
Makowska Agata Podinspektor ds. księgowości budżetowej Referat Budżetu i Finansów 23 691 88 41 ksiegowosc@pokrzywnica.pl 4
Mróz Anna Główny specjalista ds. organiz.-kadro i obsługi RG 23 691 88 47 kadry@pokrzywnica.pl 14
Mróz Maria Kierownik Referatu RI Referat Inwestycji i Rozwoju 23 691 88 44 inwestycje@pokrzywnica.pl 12
Pielach Mirosław Podinspektor ds. gospodarki odpadami Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Kom i Urba 23 691 87 92 odpady@pokrzywnica.pl 15
Rachuba Adam Dariusz Wójt Gminy 23 691 87 21 ug@pokrzywnica.pl 2B
Rachuba Adam Dariusz Kierownik Referatu /Kierownik USC Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 87 21 ug@pokrzywnica.pl 2B
Rakocki Łukasz Kierownik Referatu Informatyzacji i Promocji Referat Informatyzacji i Promocji 23 691 88 42 informatyk@pokrzywnica.pl 4
Rakocki Łukasz Administrator Bezpieczeństwa Informacji 23 691 88 42 informatyk@pokrzywnica.pl 4
Rębała Damian Referent ds. obsługi informatycznej Referat Informatyzacji i Promocji 23 691 88 33 admin@pokrzywnica.pl 4
Roszkowska Katarzyna Zastępca Kierownika USC Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 88 53 usc@pokrzywnica.pl 10
Skarżycka Klaudia Referent Referat Budżetu i Finansów 23 691 88 40 podatki@pokrzywnica.pl 9
Sokalski Bogusław Radca Prawny 236918791 ug@pokrzywnica.pl
Ślesicka Magdalena Pomoc administracyjna Referat Budżetu i Finansów 23 691 88 35 podatki1@pokrzywnica.pl
Tolak Anna Sekretarka Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Kom i Urba 23 691 87 92 srodowisko1@pokrzywnica.pl 15
Wroniak Barbara Główny specjalista ds. dochodów budżetowych Referat Budżetu i Finansów 23 691 87 91 ksiegowosc1@pokrzywnica.pl 4