Lista pracowników

v. 4.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Barbarska Magdalena Referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 88 37 usc1@pokrzywnica.pl 10
Bobowski Patryk Pomoc Administracyjna Referat Budżetu i Finansów 23 691 87 92 srodowisko@pokrzywnica.pl 15
Bryk Damian Pomoc Administracyjna Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej 23 691 88 34 rolnictwo1@pokrzywnica.pl parter 5
Byszewska Paulina Pomoc Administracyjna Kancelaria 23 691 87 21 ug@pokrzywnica.pl
Darkowska Ewa Inspektor ds. księgowości budżetowej i EDG Referat Budżetu i Finansów 23 691 86 90 dzialalnosc@pokrzywnica.pl 6
Grabowski Paweł Kierownik Referatu RDG Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej 23 691 88 34 rolnictwo@pokrzywnica.pl parter 5
Gregorczyk Paulina Pomoc Administracyjna Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 88 47 2
Jakubiak Tadeusz Sekretarz Gminy 23 691 87 21 sekretarz@pokrzywnica.pl 2A
Jankowska Justyna Kierownik Referatu SKU Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki 23 691 87 92 srodowisko@pokrzywnica.pl 15
Jaros Beata Pracownik Administracyjny
Kaczyński Sławomir Podinspektor ds. obronnych i społecznych Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 88 54 obrona@pokrzywnica.pl 13
Kamińska Magdalena Podinspektor ds. przygotowywania i obsługi inwestycji Referat Inwestycji i Rozwoju 23 691 88 30 inwestycje1@pokrzywnica.pl 12
Kłosiewicz Grażyna Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia 23 691 88 36 oswiata@pokrzywnica.pl 8
Księżyk Zbigniew Podinspektor ds. rozwoju gospodarczego, funduszy i programów pomocowych Referat Inwestycji i Rozwoju 23 691 88 43 inwestycje2@pokrzywnica.pl 12
Lusa Magdalena Skarbnik Gminy 23 691 88 56 6
Makowska Agata Podinspektor ds. księgowości budżetowej Referat Budżetu i Finansów 23 691 88 41 ksiegowosc@pokrzywnica.pl 4
Mróz Anna Główny specjalista ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy 23 691 88 47 kadry@pokrzywnica.pl 14
Mróz Maria Kierownik Referatu RI Referat Inwestycji i Rozwoju 23 691 88 44 inwestycje@pokrzywnica.pl 12
Pielach Mirosław Podinspektor ds. gospodarki odpadami Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki 23 691 87 92 odpady@pokrzywnica.pl 15
Rachuba Adam Dariusz Wójt Gminy 23 691 87 21 ug@pokrzywnica.pl 2B
Rachuba Adam Dariusz Kierownik Referatu /Kierownik USC Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 87 21 ug@pokrzywnica.pl 2B
Rakocki Łukasz Inspektor Ochrony Danych 23 691 88 42 iod@pokrzywnica.pl 4
Rębała Damian Specjalista ds. obsługi informatycznej i promocji 23 691 88 33 admin@pokrzywnica.pl 4
Roszkowska Katarzyna Zastępca Kierownika USC Referat Spraw Obywatelskich (wraz z USC) 23 691 88 53 usc@pokrzywnica.pl 10
Skarżycka Klaudia Samodzielny referent ds. księgowości podatkowej Referat Budżetu i Finansów 23 691 88 40 podatki@pokrzywnica.pl 9
Sokalski Bogusław Radca Prawny 23 691 87 91 ug@pokrzywnica.pl
Ślesicka Magdalena Samodzielny referent ds. wymiaru podatków i opłat Referat Budżetu i Finansów 23 691 88 35 podatki1@pokrzywnica.pl 9
Tolak Anna Podinspektor ds. urbanistyki, budownictwa i geodezji Referat Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki 23 691 87 92 srodowisko1@pokrzywnica.pl 15
Wroniak Barbara Główny specjalista ds. dochodów budżetowych Referat Budżetu i Finansów 23 691 87 91 ksiegowosc1@pokrzywnica.pl 4