Lista pracowników

v. 4.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Czerniak Urszula Radni Rada Gminy
Domagała Klaudia Stanowisko ochrony danych osobowych Referat Ogólno-Administracyjny 8
Drutowski Jarosław Radni Rada Gminy
Drutowski Ryszard Radni Rada Gminy
Dworaczyk Beata Stanowisko ds. kadr Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 15 bdworaczyk@osjakow.pl 13
Felusiak Bronisława Radni Rada Gminy
Felusiak Edyta Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 23 efelusiak@osjakow.pl 4
Hurylska-Sztyk Aleksandra Stanowisko ds.wodno-kanalizacyjnych, ochrony środowska i gospodarki gruntami Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 30 asztyk@osjakow.pl 4
Janus Anna Radni Rada Gminy
Juzala Magdalena Stanowisko ds. oświaty Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 842 33 91 wew. 26 mjuzala@osjakow.pl 18
Kapuścińska Aleksandra Skarbnik Gminy 43 8423391 wew 18 akapuscinska 11
Kaźmierczak Sławomir Radni Rada Gminy
Kleszczyńska Anna Zastępca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego 43 8423391 wew 24 akleszczynska@Osjakow.pl 6
Kleszczyńska Anna Stanowisko ds. Ewidencji Ludności Urząd Stanu Cywilnego 43 8423391 wew 24 akleszczynska@Osjakow.pl 6
Kopeć Alicja Stanowisko ds. społecznych i rolnictwa Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 14 akopec@osjakow.pl 15
Kostrzewa Anna Stanowisko ds. księgowości Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 25 akostrzewa@osjakow.pl 20
Kostrzycka Renata Zastępca Wójta 43 8423391 wew 31 rkostrzycka@osjakow.pl 2
Kostrzycka Renata Kierownik Referatu RIZ Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 43 8423391 wew 31 rkostrzycka@osjakow.pl 2
Kowalczyk Paulina Stanowisko ds. oświaty Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 35 pkowalczyk@osjakow.pl 20
Lebioda Grażyna Główny księgowy ds. oświaty Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 26 glebioda@osjakow.pl 19
Łukomska Barbara Stanowisko ds. obsługi samorządu terytor. Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 34 blukomska@osjakow.pl 7
Majda Halina Stanowisko ds. księgowości budżetowej Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 26 hmajda@osjakow.pl 19
Nowak Henryk Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 43 8423391 wew 32 hnowak@osjakow.pl 3
Peliński Dominik Radni Rada Gminy
Przygoda Piotr Radni Rada Gminy
Pustkowski Zbigniew Sekretarz Gminy 43 8423391 wew 16 zpustkowski@osjakow.pl 14
Rabenda Robert Radni Rada Gminy
Rogala Mateusz Radni Rada Gminy
Sarowska Renata Stanowisko ds. księgowości podatkowej Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 21 rsarowska@osjakow.pl 10
Sidyk Małgorzata Stanowisko ds. księgowości elektronicznej Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 18 msidyk@osjakow.pl 14
Sroka Jan Stanowisko Informatyk Referat Ogólno-Administracyjny 43 842 33 91 wew. 22 jsroka@osjakow.pl 11
Sroka Wioletta Kierownik Referatu RIT Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 12 wsroka@osjakow.pl 5
Sroka Wioletta Stanowisko ds. administracji komunalnej Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 12 wsroka@osjakow.pl 5
Trojan Jarosław Wójt Gminy Osjaków 43 8423391 wew jtrojan@osjakow.pl
Wach Sławomira Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Punkt Kancelaryjny Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 19 sekretariat@osjakow.pl 16
Walasik Waldemar Radni Rada Gminy
Walczak Alina Stanowisko ds. wymiaru podatku Referat Finansów, Podatków i Opłat
Walczak Sylwia Radni Rada Gminy
Wilmańska Dorota Stanowisko ds. dróg i transportu Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 665160660 dwilmanska@osjakow.pl 5
Wojcieszek Arkadiusz Radni Rada Gminy
Wróbel Roman Radni Rada Gminy
Zatwarnicki Jan Radni Rada Gminy
Zygmunt Wojciech Samodzielne st. ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p. poż. Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 43 8423391 wew 32 wzygmunt@osjakow.pl 3