Lista pracowników

v. 4.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Czerniak Urszula Radni Rada Gminy
Drab Renata Radni Rada Gminy
Drutowski Jacek Radni Rada Gminy
Drutowski Ryszard Radni Rada Gminy
Dworaczyk Beata Stanowisko ds. kadr Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 15 bdworaczyk@osjakow.pl 13
Felusiak Bronisława Radni Rada Gminy
Felusiak Edyta Stanowisko ds. infrastruktury technicznej Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 23 efelusiak@osjakow.pl 4
Forenc Michał Radni Rada Gminy
Glinkowski Tadeusz Samodzielne st. ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p. poż. Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 43 8423391 wew 22 tglinkowski@osjakow.pl 8
Hurylska-Sztyk Aleksandra Stanowisko ds. ochrony środowska i gospodarki gruntami Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 30 asztyk@osjakow.pl 4
Jabłonka Halina Stanowisko ds. wymiaru podatku Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 21 podatki@osjakow.pl 10
Jabłonka Waldemar Radni Rada Gminy
Kałużny Zdzisław Radni Rada Gminy
Kapuścińska Aleksandra Stanowisko ds. księgowości budżetowej Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 18 akapuscinska 11
Kaźmierczak Danuta Radni Rada Gminy
Kleszczyńska Anna Zastępca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego 43 8423391 wew 24 akleszczynska@Osjakow.pl 6
Kleszczyńska Anna Stanowisko ds. Ewidencji Ludności Urząd Stanu Cywilnego 43 8423391 wew 24 akleszczynska@Osjakow.pl 6
Kopeć Alicja Stanowisko ds. społecznych i rolnictwa Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 14 akopec@osjakow.pl 15
Kostrzewa Anna Stanowisko ds. księgowości Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 25 akostrzewa@osjakow.pl 20
Kostrzycka Renata Zastępca Wójta 43 8423391 wew 31 rkostrzycka@osjakow.pl 2
Kostrzycka Renata Kierownik Referatu RIZ Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 43 8423391 wew 31 rkostrzycka@osjakow.pl 2
Kowalczyk Ireneusz Radni Rada Gminy
Kowalczyk Paulina Stanowisko ds. oświaty Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 35 pkowalczyk@osjakow.pl 20
Lebioda Grażyna Główny księgowy ds. oświaty Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 26 glebioda@osjakow.pl 19
Łukomska Barbara Stanowisko ds. obsługi samorządu terytor. Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 34 blukomska@osjakow.pl 7
Macurek Gabriela Stanowisko ds. płac Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 26 gmacurek@osjakow.pl 19
Majda Halina Stanowisko ds. księgowości budżetowej Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 26 hmajda@osjakow.pl 19
Niepiekło Jolanta Radni Rada Gminy
Nowak Henryk Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 43 8423391 wew 32 hnowak@osjakow.pl 3
Pęczek Dominik Stanowisko Informatyk Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 33 dpeczek@osjakow.pl 12
Pustkowski Zbigniew Sekretarz Gminy 43 8423391 wew 16 zpustkowski@osjakow.pl 14
Rynkiewicz Wiesława Skarbnik Gminy 43 8423391 wew 18 wrynkiewicz@osjakow.pl 11
Sarowska Renata Stanowisko ds. księgowości podatkowej Referat Finansów, Podatków i Opłat 43 8423391 wew 21 rsarowska@osjakow.pl 10
Sroka Wioletta Kierownik Referatu RIT Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 12 wsroka@osjakow.pl 5
Sroka Wioletta Stanowisko ds. administracji komunalnej i BHP Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 12 wsroka@osjakow.pl 5
Trojan Jarosław Wójt Gminy Osjaków 43 8423391 wew jtrojan@osjakow.pl
Wach Sławomira Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Punkt Kancelaryjny Referat Ogólno-Administracyjny 43 8423391 wew 19 sekretariat@osjakow.pl 16
Wajs Leszek Stanowisko ds. dróg i transportu Referat Infrastruktury.drogowej,Technicznej i Ochrony Środowiska 43 8423391 wew 28 lwajs@osjakow.pl 5
Walasik Waldemar Radni Rada Gminy
Waloch Elżbieta Radni Rada Gminy
Wojcieszek Arkadiusz Radni Rada Gminy
Zatwarnicki Jan Radni Rada Gminy
Zygmunt Wojciech Stanowisko PPI 2st Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 43 8423391 wew 32 wzygmunt@osjakow.pl 3