Rejestry

v. 4.0.0.0

Nazwa Data utworzenia Użytkownik publikujący plik PDF
Rejestr zarządzeń 2018-11-20 00:00:00 Dominik Pęczek (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr skarg i wniosków 2018-11-20 00:00:00 Dominik Pęczek (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych 2018-11-20 00:00:00 Dominik Pęczek (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2018-11-20 00:00:00 Dominik Pęczek (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr uchwał 2018-11-20 00:00:00 Dominik Pęczek (Stanowisko Informatyk) pobierz