Rejestry

v. 4.0.0.0

Nazwa Data utworzenia Użytkownik publikujący plik PDF
Dziennik korespondencji przychodzącej 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr skarg i wniosków 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zarządzeń 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Projekty - wykorzystanie zasobów 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr uchwał 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zarządzeń 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr skarg i wniosków 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Projekty - zadania wydziałów 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Kalendarze - zajęte terminy dla zasobu 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Projekty - wykonanie projektów 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Dziennik wpływów 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Raport z sesji 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Metadane - sprawa 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Metadane - przesyłka wpływająca 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zarządzeń burmistrza 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Raport z sesji 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Metadane - przesyłka wychodząca 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Projekty - zadania pracowników 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr wniosków i interpelacji radnych 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr faktur VAT 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr udostępnień danych osobowych 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr uchwał 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz
Rejestr utraconych dowodów osobistych 2019-01-23 00:00:00 Przemysław Wiśniewski (Stanowisko Informatyk) pobierz