Rejestry

v. 4.0.0.0

Nazwa Data utworzenia Użytkownik publikujący plik PDF
Dziennik korespondencji przychodzącej 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr skarg i wniosków 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr zarządzeń 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Projekty - wykorzystanie zasobów 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr uchwał 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr zarządzeń 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr skarg i wniosków 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Projekty - zadania wydziałów 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Kalendarze - zajęte terminy dla zasobu 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Projekty - wykonanie projektów 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Dziennik wpływów 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Raport z sesji 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr zarządzeń burmistrza 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Raport z sesji 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Projekty - zadania pracowników 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr wniosków i interpelacji radnych 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr faktur VAT 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr udostępnień danych osobowych 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr uchwał 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz
Rejestr utraconych dowodów osobistych 2021-04-22 00:00:00 Przemysław Wiśniewski pobierz