Lista pracowników

v. 3.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Antonik Robert Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych
Antoszewicz Anna Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowo-Księgowy 23
Baranowski Bogusław Kierownik RAGiZK Referat Administracyjno-Gospodarczy i Zarządzania
Barwińska Małgorzata Skarbnik Gminy
Cieślak Ilona Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowo-Księgowy
Dudzis Sławomir Burmistrz Urzędu Miejskiego
Gocół Robert Informatyk Referat ogólno-organzacyjny
Iwan-Ćwiek Magdalena St. ds. księgowości podatkowej i win. należności Referat Finansowo-Księgowy
Janicka Krystyna Stanowisko ds. gospodarki komunalnej Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej 7
Klimkiewicz Marta St. ds. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi Referat Finansowo-Księgowy
Kliszczak Natalia Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny 14
Kołosza Bartłomiej Stanowisko ds. opłaty śmieciowej Referat Finansowo-Księgowy
Komar Grażyna Stanowisko ds. płac i obsługi kasy Referat Finansowo-Księgowy 25
Komar Krzysztof Inspektor ds. projektów i realizacji inwestycji Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Komar Krzysztof Pracownik interwencyjny II stopnia Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kondratowicz Adam Pomoc administracyjna Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny
Krasucka Grażyna Stanowisko ds. księgowości budżetowej Referat Finansowo-Księgowy
Kryk Karolina Z-ca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego 11
Kubisztal Piotr Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kuźmińska Halina Sekretarz
Lubecka Iwona Pomoc administracyjna Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
Maliszewska Jolanta St. ds. księgowości jednostki i rap. śr. pomoc. Referat Finansowo-Księgowy 22
Misztak Katarzyna Stanowisko ds. promocji gminy Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych
Moskalska Anna St. ds. księgowości podatkowej i win. należności Referat Finansowo-Księgowy 21
Moskalski Mirosław Stanowisko ds. ochrony środowiska Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej 3
Pastuszak Krystian Zastępca Burmistrza
Pych Elżbieta Kierownik ROŚGKiD Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej 7
Pych Joanna Kierownik RIiZP Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Pych Joanna Stanowisko ds. obsługi interesanta Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny
Ratowt Celina Kierownik USC Urząd Stanu Cywilnego
Sierant-Lipnicka Ewa Sam. st. ds. ewidencji działalności gospodarczej 4
Sierant-Lipnicka Ewa Sam. St. ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholow. 4
Staniak Monika St. ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności Urząd Stanu Cywilnego
Szewczyńska Maria Inspektor ds. Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej 26
Wąsowicz Bernadetta Stanowisko ds. obsługi interesanta Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny
Wiśniewska Elżbieta Stanowisko ds. budownictwa i gosp. Przestrzennej Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 5-6
Zaremba Agnieszka Stanowisko ds. kadr Referat ogólno-organzacyjny
Zielińska Aleksandra Kierownik RPiFZ Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych 11
Zielińska Angelika Stanowisko ds. promocji gminy Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych
Żurek Marek Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych