Lista pracowników

v. 3.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Antonik Robert Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Referat Rozwoju i Promocji
Antoszewicz Anna Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowy 23
Baranowski Bogusław Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Referat Zarządzania Kryzysowego
Barwińska Małgorzata Skarbnik Gminy
Borowiec Jarosław Radni Rada Miasta
Cieślak Ilona Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowy
Depczyński Kazimierz Radni Rada Miasta
Dudzis Jarosław Radni Rada Miasta
Dudzis Sławomir Burmistrz Rzepina
Gajda-Cikota Anna Radni Rada Miasta
Gocół Robert Informatyk Referat Organizacyjny
Grabowska Partycja Inspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych Referat Finansowy
Iwan-Ćwiek Magdalena Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności Referat Finansowy
Kasik Adrian Radni Rada Miasta
Kasik Bartosz Podinspektor ds. inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Klimkiewicz Marta Inspektor ds. płac i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Referat Finansowy
Kliszczak Natalia Podinspektor ds. obsługi sekretariatu Referat Organizacyjny 14
Kołosza Bartłomiej Inspektor ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej Referat Finansowy
Komar Eugeniusz Radni Rada Miasta
Komar Krzysztof Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kondratowicz Adam Podinspektor ds. obsługi interesanta Biuro Obsługi Interesanta Referat Organizacyjny
Kramarzewska Krystyna Radni Rada Miasta
Krasucka Grażyna Inspektor ds. księgowości budżetowej Referat Finansowy
Kubisztal Piotr Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Kuźmińska Halina Sekretarz Gminy
Maliszewska Jolanta Główny specjalista ds. księgowości i rozliczeń VAT Referat Finansowy 22
Michniewicz Kamil Rzecznik prasowy
Mikołajczyk Joanna Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Misztak Katarzyna Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Referat Rozwoju i Promocji
Nowaczewski Cezary Radni Rada Miasta
Nowak Wioletta Radni Rada Miasta
Oczyński Grzegorz Radni Rada Miasta
Pacześny Artur Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Pastuszak Krystian Zastępca Burmistrza
Pastuszak Krystian Burmistrz Rzepina
Piasecka Agnieszka Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Pych Joanna Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Ratowt Celina Kierownik USC Urząd Stanu Cywilnego
Rybowiak Ryszard Radni Rada Miasta
Sierant-Lipnicka Ewa Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej 4
Sierant-Lipnicka Ewa Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 4
Sikora Katarzyna Stanowisko ds. obsługi kasy Referat Finansowy
Skiba Monika Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności Referat Finansowy
Stadnik Katarzyna Podinspektor ds. dróg i środowiska Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Staniak Monika Z-ca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego
Szary Gertruda Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Szulc Jerzy Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Tumiłowicz Dominika Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Wąsowicz Bernadetta Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej Referat Organizacyjny
Wąsowicz Dariusz Radni Rada Miasta
Wiśniewska Elżbieta Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami 5-6
Wolszczak Krzysztof Radni Rada Miasta
Zagrobelny Ryszard Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Zaremba Agnieszka Inspektor ds. kadr Referat Organizacyjny
Zator Andrzej Radni Rada Miasta
Zielińska Aleksandra Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Referat Rozwoju i Promocji 11
Zielińska Angelika Inspektor ds. promocji gminy Referat Rozwoju i Promocji