Lista pracowników

v. 3.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Antoszewicz Anna Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowy 23
Baranowski Bogusław Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Referat Zarządzania Kryzysowego
Barwińska Małgorzata Skarbnik Gminy
Dudzis Sławomir Burmistrz Rzepina
Gocół Robert Informatyk Referat Organizacyjny
Grabowska Partycja Inspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych Referat Finansowy
Iwan-Ćwiek Magdalena Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Referat Rozwoju i Promocji
Kasik Bartosz Inspektor ds. inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Klimkiewicz Marta Inspektor ds. płac i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Referat Finansowy
Kołosza Bartłomiej Inspektor ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej Referat Finansowy
Kondratowicz Adam Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Krasucka Grażyna Inspektor ds. księgowości budżetowej Referat Finansowy
Krasucka Marta Pomoc administracyjna Biuro Obsługi Interesanta Referat Organizacyjny
Kubisztal Piotr Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Kuźmińska Halina Sekretarz Gminy
Maliszewska Jolanta Główny specjalista ds. księgowości i rozliczeń VAT Referat Finansowy 22
Miąc Agnieszka Podinspektor ds. obsługi sekretariatu Referat Organizacyjny
Michniewicz Kamil Rzecznik prasowy
Michniewicz Wiesława Podinspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych Referat Finansowy
Misztak Katarzyna Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Referat Rozwoju i Promocji
Pacześny Artur Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Pastuszak Krystian Sekretarz Gminy
Piasecka Agnieszka Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Pych Joanna Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Ratowt Celina Kierownik USC Urząd Stanu Cywilnego
Sierant-Lipnicka Ewa Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej 4
Sikora Katarzyna Stanowisko ds. obsługi kasy Referat Finansowy
Skiba Monika Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności Referat Finansowy
Stadnik Katarzyna Podinspektor ds. dróg i środowiska Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Stala-Jaworska Iwona Radca Prawny
Staniak Monika Z-ca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego
Szary Gertruda Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowy
Szulc Jerzy Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Tumiłowicz Dominika Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Tymczyn Urszula Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Wąsowicz Bernadetta Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej Referat Organizacyjny
Wiśniewska Elżbieta Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami 5-6
Zagrobelny Ryszard Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Zaremba Agnieszka Inspektor ds. kadr Referat Organizacyjny
Zielińska Aleksandra Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Referat Rozwoju i Promocji 11
Zielińska Angelika Inspektor ds. promocji gminy Referat Rozwoju i Promocji