Lista pracowników

v. 3.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Antonik Robert Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych
Antoszewicz Anna Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowo-Księgowy 23
Baranowski Bogusław Kierownik RAGiZK Referat Administracyjno-Gospodarczy i Zarządzania
Barwińska Małgorzata Skarbnik Gminy
Borowiec Jarosław Radni Rada Miasta
Cieślak Ilona Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowo-Księgowy
Depczyński Kazimierz Radni Rada Miasta
Dudzis Jarosław Radni Rada Miasta
Dudzis Sławomir Burmistrz Rzepina
Gajda-Cikota Anna Radni Rada Miasta
Gocół Robert Informatyk Referat ogólno-organzacyjny
Iwan-Ćwiek Magdalena Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności Referat Finansowo-Księgowy
Janicka Krystyna Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej 7
Jędrzejewski Wincenty Radni Rada Miasta
Kasik Adrian Radni Rada Miasta
Klimkiewicz Marta Podinspektor ds. płac i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Referat Finansowo-Księgowy
Kliszczak Natalia Podinspektor ds. obsługi sekretariatu Referat ogólno-organzacyjny 14
Kołosza Bartłomiej Podinspektor ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej Referat Finansowo-Księgowy
Komar Eugeniusz Radni Rada Miasta
Komar Grażyna Inspektor ds. płac i obsługi kasy Referat Finansowo-Księgowy 25
Komar Krzysztof Główny specjalista ds. projektów i realizacji inwestycji Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kondratowicz Adam Podinspektor ds. obsługi interesanta Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny
Kramarzewska Krystyna Radni Rada Miasta
Krasucka Grażyna Inspektor ds. księgowości budżetowej Referat Finansowo-Księgowy
Kubisztal Piotr Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kuźmińska Halina Sekretarz Gminy
Maliszewska Jolanta Inspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych Referat Finansowo-Księgowy 22
Mikołajczyk Joanna Inspektor ds. budownictwa i inwestycji Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Misztak Katarzyna Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych
Nowaczewski Cezary Radni Rada Miasta
Nowak Wioletta Radni Rada Miasta
Oczyński Grzegorz Radni Rada Miasta
Pacześny Artur Kierownik ROŚGKiD Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
Pastuszak Krystian Zastępca Burmistrza
Piasecka Agnieszka Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
Pych Joanna Kierownik RIiZP Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Ratowt Celina Kierownik USC Urząd Stanu Cywilnego
Rybowiak Ryszard Radni Rada Miasta
Sierant-Lipnicka Ewa Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej 4
Stadnik Katarzyna Pomoc administracyjna Referat ogólno-organzacyjny
Staniak Monika Z-ca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego
Tumiłowicz Dominika Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Wąsowicz Bernadetta Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej Referat ogólno-organzacyjny
Wąsowicz Dariusz Radni Rada Miasta
Wiśniewska Elżbieta Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 5-6
Wolszczak Krzysztof Radni Rada Miasta
Zagrobelny Ryszard Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Zaremba Agnieszka Inspektor ds. kadr i archiwum zakładowego. Referat ogólno-organzacyjny
Zator Andrzej Radni Rada Miasta
Zielińska Aleksandra Kierownik RPiFZ Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych 11
Zielińska Angelika Podinspektor ds. promocji gminy Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych