Lista pracowników

v. 3.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Antoszewicz Anna Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowy 23
Baranowski Bogusław Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Referat Zarządzania Kryzysowego
Barwińska Małgorzata Skarbnik Gminy
Chanas Partycja Inspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych Referat Finansowy
Dudzis Sławomir Burmistrz Rzepina
Gocół Robert Informatyk Referat Organizacyjny
Iwan-Ćwiek Magdalena Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Referat Rozwoju i Promocji
Kasik Bartosz Inspektor ds. inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Klimkiewicz Marta Inspektor ds. płac i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Referat Finansowy
Kołosza Bartłomiej Inspektor ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej Referat Finansowy
Kondratowicz Adam Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Krasucka Grażyna Inspektor ds. księgowości budżetowej Referat Finansowy
Krasucka Marta Pomoc administracyjna Biuro Obsługi Interesanta Referat Organizacyjny
Kubisztal Piotr Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Kuźmińska Halina Sekretarz Gminy
Maliszewska Jolanta Główny specjalista ds. księgowości i rozliczeń VAT Referat Finansowy 22
Miąc Agnieszka Podinspektor ds. obsługi sekretariatu Referat Organizacyjny
Michniewicz Kamil Rzecznik prasowy
Michniewicz Wiesława Podinspektor ds. księgowości jednostki i raportowania środków pomocowych Referat Finansowy
Misztak Katarzyna Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Referat Rozwoju i Promocji
Pacześny Artur Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Pastuszak Krystian Sekretarz Gminy
Piasecka Agnieszka Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Pych Joanna Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Ratowt Celina Kierownik USC Urząd Stanu Cywilnego
Sierant-Lipnicka Ewa Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej 4
Sikora Katarzyna Stanowisko ds. obsługi kasy Referat Finansowy
Skiba Monika Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności Referat Finansowy
Stadnik Katarzyna Podinspektor ds. dróg i środowiska Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Stala-Jaworska Iwona Radca Prawny
Staniak Monika Z-ca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego
Szary Gertruda Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowy
Szulc Jerzy Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Tumiłowicz Dominika Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Tymczyn Urszula Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Inwestycji
Wąsowicz Bernadetta Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej Referat Organizacyjny
Wiśniewska Elżbieta Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami 5-6
Zagrobelny Ryszard Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
Zaremba Agnieszka Inspektor ds. kadr Referat Organizacyjny
Zielińska Aleksandra Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Referat Rozwoju i Promocji 11
Zielińska Angelika Inspektor ds. promocji gminy Referat Rozwoju i Promocji