Lista pracowników

v. 3.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Antonik Robert Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych
Antoszewicz Anna Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowo-Księgowy 23
Baranowski Bogusław Kierownik RAGiZK Referat Administracyjno-Gospodarczy i Zarządzania
Barwińska Małgorzata Skarbnik Gminy
Cieślak Ilona Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Referat Finansowo-Księgowy
Dudzis Jarosław Radni Rada Miasta
Dudzis Sławomir Burmistrz Rzepina
Gocół Robert Informatyk Referat ogólno-organzacyjny
Iwan-Ćwiek Magdalena Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności Referat Finansowo-Księgowy
Janicka Krystyna Stanowisko ds. gospodarki komunalnej Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej 7
Klimkiewicz Marta St. ds. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi Referat Finansowo-Księgowy
Kliszczak Natalia Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny 14
Kołosza Bartłomiej Stanowisko ds. opłaty śmieciowej Referat Finansowo-Księgowy
Komar Grażyna Stanowisko ds. płac i obsługi kasy Referat Finansowo-Księgowy 25
Komar Krzysztof Główny specjalista ds. projektów i realizacji inwestycji Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kondratowicz Adam Pomoc administracyjna Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny
Kramarzewska Krystyna Radni Rada Miasta
Krasucka Grażyna Stanowisko ds. księgowości budżetowej Referat Finansowo-Księgowy
Kubisztal Piotr Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kuźmińska Halina Sekretarz
Lubecka Iwona Pomoc administracyjna Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
Maliszewska Jolanta St. ds. księgowości jednostki i rap. śr. pomoc. Referat Finansowo-Księgowy 22
Misztak Katarzyna Stanowisko ds. promocji gminy Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych
Moskalska Anna Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji należności Referat Finansowo-Księgowy 21
Moskalski Mirosław Stanowisko ds. ochrony środowiska Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej 3
Nowaczewski Cezary Radni Rada Miasta
Oczyński Grzegorz Radni Rada Miasta
Olesek Józef Radni Rada Miasta
Pastuszak Krystian Zastępca Burmistrza
Przybył Tomasz Radni Rada Miasta
Pych Andrzej Radni Rada Miasta
Pych Elżbieta Kierownik ROŚGKiD Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej 7
Pych Joanna Kierownik RIiZP Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Pych Joanna Stanowisko ds. obsługi interesanta Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny
Ratowt Celina Kierownik USC Urząd Stanu Cywilnego
Rogowski Robert Radni Rada Miasta
Rycerz Waldemar Radni Rada Miasta
Sierant-Lipnicka Ewa Sam. st. ds. ewidencji działalności gospodarczej 4
Sierant-Lipnicka Ewa Sam. St. ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholow. 4
Stadnik Katarzyna Pomoc administracyjna Referat ogólno-organzacyjny
Staniak Monika Z-ca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego
Szulczewska Lena Radni Rada Miasta
Tumiłowicz Dominika Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Utracki Damian Radni Rada Miasta
Wąsowicz Bernadetta Stanowisko ds. obsługi interesanta Biuro Obsługi Interesanta Referat ogólno-organzacyjny
Wąsowicz Bernadetta Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej Referat ogólno-organzacyjny
Wąsowicz Dariusz Radni Rada Miasta
Wiśniewska Elżbieta Stanowisko ds. budownictwa i gosp. Przestrzennej Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 5-6
Wodara Agnieszka Radni Rada Miasta
Zaremba Agnieszka Stanowisko ds. kadr Referat ogólno-organzacyjny
Zator Andrzej Radni Rada Miasta
Zielińska Aleksandra Kierownik RPiFZ Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych 11
Zielińska Angelika Stanowisko ds. promocji gminy Referat Promocji i Funfuszy Zewnętrznych
Zieliński Stanisław Radni Rada Miasta
Żurek Marek Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych