Lista pracowników

v. 4.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Borowiecka Magdalena Z-ca kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 30 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 1
Borowiecka Magdalena Stanowisko ds. dowodów osobistych Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 30 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 1
Buras Ewa Stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości placówek oświatowych Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 24 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 5
Dyba Paulina Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 35 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 13
Gałkowska Kamila Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Kancelaria Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 31 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 1
Gałkowska Kamila Stanowisko ds. oświaty Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 31 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 1
Kmiecik Piotr Stanowisko ds. planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki lokalowej Referat Gospodarki Komunalnej 34 320 20 03 w. 42 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 6
Koćwin Olga Zastępca skarbnika ds. księgowości budzetowej Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 28 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 16
Kokot Ewelina Skarbnik Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 29 34 320 20 54 skarbnik@kruszyna.pl 17
Łapeta Sylwia Stanowisko ds. płac i rozliczeń placówek oświatowych i GOPS Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 24 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 5
Machura Patrycja Stanowisko ds. naliczania i księgowania należności za pobór wody i ścieków i opłat adiacenckich Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 36 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 14
Machura Patrycja Stanowisko ds. obsługi kasowej Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 36 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 14
Małolepsza Ewelina Stanowisko ds. gospodarki odpadami Referat Gospodarki Komunalnej 34 320 20 03 w. 41 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 6A
Normont-Tarnowska Joanna Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych, gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa Referat Gospodarki Komunalnej 34 320 20 03 w. 45 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 6
Olczyk Grażyna Stanowisko ds. ewidencji ludności Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 26 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 12
Olczyk Grażyna Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Rada Gminy Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 26 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 12
Osumek Agnieszka Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej i sekretariat Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 21
Pąchalska-Klekot Joanna Stanowisko ds. płac i rozliczeń publiczno-prawnych Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 28 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 16
Plenik Przemysław Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-kanalizacyjnej Referat Gospodarki Komunalnej 34 320 20 03 w. 23 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 6A
Postawa Justyna Stanowisko ds. księgowości podatkowej Referat Finansowy 34 320 20 03 w. 34 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 13
Rak Malwina Stanowisko ds. kadr i archiwum Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 35 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 13
Recha Janusz Radca prawny Obsługa prawna 34 320 20 03 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 20
Wieczorek Daniel Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej 34 320 20 03 w. 44 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 15
Wierzbicka Małgorzata Sekretarz Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 27 34 320 20 54 sekretarz@kruszyna.pl 20
Wierzbicka Małgorzata Przewodniczący komisji rozwiązywaia problemów alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 27 34 320 20 54 sekretarz@kruszyna.pl 20
Włodarczyk Piotr Stanowisko ds. obsługi informatycznej Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 34 320 20 03 w. 39 34 320 20 54 informatyk@kruszyna.pl 7
Zasępa Zbigniew Kierownik referatu Referat Gospodarki Komunalnej 34 320 20 03 w. 46 34 320 20 54 ug@kruszyna.pl 15
Zawadzka Jadwiga Wójt 34 320 20 03 34 320 20 54 wojt@kruszyna.pl 19