Rejestry

v. 4.0.0.0

Nazwa Data utworzenia Użytkownik publikujący plik PDF
Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-20 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2018-11-20 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr uchwał Rady Gminy 2018-11-20 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr decyzji celu publicznego 2018-11-20 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr działalności regulowanej 2018-11-20 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2018-11-20 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 2018-11-20 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr zamówień publicznych 2018-11-20 00:00:00 Administrator pobierz