Rejestry

v. 4.0.0.0

Nazwa Data utworzenia Użytkownik publikujący plik PDF
Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-01-23 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2019-01-23 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr decyzji celu publicznego 2019-01-23 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2019-01-23 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 2019-01-23 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr zamówień publicznych 2019-01-23 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr uchwał Rady Gminy 2019-01-23 00:00:00 Administrator pobierz