Rejestry

v. 4.0.0.0

Nazwa Data utworzenia Użytkownik publikujący plik PDF
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2023-10-01 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr uchwał rady gminy 2023-10-01 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr zarządzeń Wójta 2023-10-01 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2023-10-01 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr umów 2023-10-01 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr zamówień publicznych 2023-10-01 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-10-01 00:00:00 Administrator pobierz