Rejestry

v. 4.0.0.0

Nazwa Data utworzenia Użytkownik publikujący plik PDF
Rejestr uchwał Rady Gminy 2021-04-22 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2021-04-22 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-22 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2021-04-22 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym 2021-04-22 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 2021-04-22 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr umów 2021-04-22 00:00:00 Administrator pobierz
Rejestr zamówień publicznych 2021-04-22 00:00:00 Administrator pobierz