Lista pracowników

v. 4.0.0.0

Nazwisko Imię Stanowisko Komórka Referat Wydział Numer telefonu Numer faxu e-mail Numer pokoju
Chudy Tomasz Burmistrz
Drejkarz-Ostój Alicja Stanowisko ds. administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi Sekretariat Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury
Fornal Barbara Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury
Gison Gison Stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalnej Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
Grzeszczuk Małgorzata Stanowisko ds. księgowości budżetowej Wydział Finansowo - Budżetowy
Jezierska-Durak Beata Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Kleinert Danuta Stanowisko ds. obsługi kasowej Wydział Finansowo - Budżetowy
Klepacka Iwona Skarbnik Gminy
Kopański Stanisław Stanowisko ds. gospodarki komunalnej Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
Krawczyk Magdalena Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
Krzywda Łukasz Stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji Wydział Finansowo - Budżetowy
Lewandowska Wioletta Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wydział Finansowo - Budżetowy
Markowski Rafał Informatyk Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury
Matysiak Adrian Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
Milewska Lucyna Stanowisko ds. księgowości i wynagrodzeń Wydział Finansowo - Budżetowy
Patalas Tomasz Stanowisko ds. działalności gospodarczej, komunikacji i zamówień publicznych Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
Patryas Jagoda Stanowisko ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury
Pietrzak-Figlak Anna Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury
Poprawska Magdalena Stanowisko ds. kancelaryjnych Sekretariat Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury
Robak Ewelina Stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalnej Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju
Ulatowski Władysław Sekretarz Gminy
Ulatowski Władysław Stanowisko ds. bhp, oświaty, kultury i kultury fizycznej Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Oświaty i Kultury
Ziajka Mariola Stanowisko ds. księgowości Wydział Finansowo - Budżetowy
Zwierzyk Miłosz Zastępca Burmistrza